Vol 3, No 4 (2017)

Table of Contents

Virginia Namiotko, Justyna Góral, Michał Soliwoda
PDF
5-19
Akinbode Michael Okunola
PDF
20-32
Lyudmyla Romanchuck, Tatyana Fedonuk, Valentyna Dovzhenko, Oleksandr Chaikin, Nataliia Melnyk
PDF
33-42
Sergey Volodin
43-56
Vitalii Dankevych, Svitlana Kostenko, Petro Pyvovar
57-72
Marina Dyadyuk, Olena Fylypenko
73-84
Andrii Lynenko, Vladyslav Konyev
85-96
Veronika Lysenko
97-108
Andrey Martunyuk
109-123
Iryna Salkova
124-134
Irina Stepanova
135-146
Nataliya Tanklevskaya, Vitalina Yarmolenko
147-159
Olena Shamanska, Yana Palamarenko
160-173


Open Science in Ukraine