Vol 5, No 1 (2019)

Table of Contents

Mariia Bahorka
PDF
5-18
Olena Kononenko
PDF
19-36
Ruslana Levkina, Anna Petrenko
PDF
37-47
Adela Zubikova
PDF
48-70
Olha Kravchenko
71-91
Nataliia Melnyk
92-106
Dmitrii Parmacli, Larisa Soroka, Liudmila Bakhchivanji
107-121
Natalia Pryshliak
122-136
Yuliia Sivitska
137-153
Vasyl Chemerys, Vitalii Dushka, Volodymyr Maksym, Dmytro Solomonko
154-176
Viktor Alkema
177-179


Open Science in Ukraine