Vol 2, No 2 (2016)

Table of Contents

Elena Krukovskiy
5-16
Victoria Miroshnichenko
17-26
Svitlana Skrypnyk
27-35
Alina Sobchenko
36-46
Alexander Sumets
47-56
Natalia Tanklevska, Alexander Sinenko
57-66
Anastasiia Fedorova
67-78
Vasyl Chemerys, Vitalii Dushka, Volodymyr Maksym
79-91
Inessa Shepel
92-104


Open Science in Ukraine