Vol 2, No 3 (2016)

Table of Contents

Hezron Isaboke, Zhang Qiao, Wilckyster Nyarindo
PDF
5-21
Krystyna Krzyżanowska, Aneta Sikorska
PDF
22-30
Marcin Kowalewski
PDF
31-36
Pavlo Muzyka, Maksym Filyak
PDF
37-47
Viktoriia Baidala
48-59
Yevgen Dankevych, Vitalii Dankevych
60-74
Inna Demjanyuk, Diana Vorobei
75-87
Yuliya Zaloznova, Iryna Petrova, Nataliia Trushkina
88-105
Dmytro Parmakli
106-117
Elina Pakhucha
118-128


Open Science in Ukraine