Vol 2, No 4 (2016)

Table of Contents

Yevgen Dankevych, Vitalii Dankevych, Oleksandr Chaikin
PDF
5-16
Rossitsa Rangelova, Katia Vladimirova
PDF
17-29
Venelin Terziev
PDF
30-42
Anna Burkovska, Mariia Romanchyk
43-51
Anatoly Volosov
52-63
Iryna Hryniuk
64-74
Mariana Humeniuk
75-84
Viktoriya Dyyak, Olena Lyashenko
85-94
Marina Dyadyuk
95-105
Volodymyr Kolodiichuk
106-117
Irina Kolodiychuk
118-129
Tetyana Lunkina
130-138
Natalia Mazur
139-148
Oksana Prokopchuk, Tetyana Usyuk
149-160
Iuliia Samoilyk
PDF
161-173
Olga Shumilo
174-186


Open Science in Ukraine